November 2018 Design And Construction Update

The District Facilities Leadership Team is working closely with our design (DLR Group) and construction (Stahl) partners. Below you’ll find an updated summary of actions that have been taking place for the UHS Fitness Center and Elementary School #1 (Olmsted site).

PROJECT UPDATES

UHS Fitness Center

 • On Monday, October 8, 2018, the Urbandale CSD School Board approved the Design Development Submittal for the UHS Fitness Center. Read the full article & see photos here.
 • Overview of space: The new space will feature an approximate 3,800 sq ft multi-purpose fitness area with flooring to support a host of activities such as yoga, cheer practice, and dance practice. Also featured will be an approximate 9,300 sq ft weight/fitness area that will accommodate free weight training, and speed and agility enhancement with a single lane of track and of turf. Approximately 4,900 sq ft will include circulation areas, lobby, new concessions, and new restrooms that support activities in the two existing gymnasiums. The Fitness Center will support general wellness of all UHS students as the spaces will be incorporated into the daily academic Physical Education (P.E.) program. Spaces may also support Urbandale Community Education Classes.
 • Construction will begin spring 2019 (April/May) with the fitness center scheduled to be completed spring 2020.

Elementary School #1 (Olmsted site)

 • On Monday, October 8, 2018, the Urbandale CSD School Board approved the Design Development Submittal for Elementary School #1 on the Olmsted site. Read the full article & see photos here.
 • Olmsted families received student placement letters at the beginning of October and special requests have all been responded to with confirmation from the District.
 • We will host a Neighborhood Meeting for Olmsted neighbors in order to provide a construction update/timeline/expectations. The meeting will take place at the Olmsted Elementary Media Center on Wednesday, November 28, 2018, from 6:00 p.m. to 8:00 p.m. (Please note the date change for this meeting; it will take place on November 28 instead of December 12.)
 • Staff Relocation Committee (made up of 14 members) has met three times and will continue meeting in order to determine the best process and timeline for staff assignments during the 2-year construction phase.
 • DLR submitting conditional use permits with City; Site Planning Meeting Nov 5 with City; City Planning & Zoning meeting (fitness center) on Nov 26; City Council meeting Dec 4 (fitness center). City Planning & Zoning (elementary #1) meeting Dec 10; City Council meeting (elementary #1) Dec 18.
 • Furniture Visioning Committee met on 10/22/18 with DLR. Group will tour furniture options in Chicago this Thurs 11/01 (leave 4:30pm) and returns Sat 11/03 (total of 10 members attending). Attendees will have a chance to visit multiple furniture vendors, all in one warehouse location, to see, feel, and experience the furniture first-hand in order to ensure all classroom and building furniture will fully support all student, staff, and family needs.  
 • Offices for Adventuretime Family Services (currently at Olmsted Elementary) will begin moving into the newly leased office space beginning this January. The space is adjacent to the current District Administration Office in the Aurora Business Park and will serve as the office location for Adventuretime as well as serve as storage for Olmsted materials. Adventuretime will continue to have one team member’s office located at Olmsted Elementary throughout the rest of this school year.
 • Currently determining a phased approach for moving materials from Olmsted to storage. A Check-list and Labeling System is being developed in order to provide guidance to Olmsted teachers for storage of content/materials.
 • Planning continues for activities and celebrations to honor the legacy and proud history of Olmsted Elementary and Jensen Elementary.
 • Construction will begin summer 2019 (next summer) with elementary school #1 scheduled to open fall 2021 (for the 2021-22 school year).

Novosti o projektovanju i izgranji za novembar 2018.

Rukovodeći tim za izgradnju objekata u okrugu nastavlja da tijesno sarađuje sa našim partnerima za projektovanje (DLR Group) i izvođenje objekata (Stahl). U produžetku možete naći ažuriran pregled radova koji se odvijaju u UHS Fitnes centru i osnovnoj školi #1 (na lokaciji Olmsteda).

NOVOSTI O PROJEKTU

UHS Fitnes centar

 • U ponedjeljak, 8. oktobra 2018. Školski odbor UCSD-a prihvatio je predloženi projekat budućeg UHS Fitnes centra. Ovdje pročitajte cijeli članak i pregledajte fotografije.
 • Pregled prostora: Novi prostor će obuhvatiti cca 3,800 kv stopa višenemjenske površine fitnes centra sa podnim površinama pogodnim za aktivnosti kao što su joga, vježbe navijačica i plesne vježbe. Također će obuhvatiti cca 9,300 kv stopa površine pogodne za treninge kao što su dizanje tegova, brzinske vježbe i povećanje fleksibilnosti sa jednom atletskom stazom od vještačke trave.  Približno 4,900 kv stopa će obuhvatiti prostor za komunikacije, lobi, nove kioske sa hranom, te nove toalete za korisnike postojećih sala za fizičko.  Fitnes centar će biti podrška opštem zdravlju svih učenika UHS-a pošto će ovi prostori biti uklopljeni u svakodnevni program fizičkog obrazovanja.  Prostor će također biti moguća podrška kursevima koji se održavaju u zajednici Urbandale.
 • Izgradnja će početi u proljeće 2019. (april/maj) sa planiranim otvorenjem fitnes centra u proljeće 2020.

 

Osnovna škola #1 (lokacija Olmsteda)

 • U ponedjeljak, 8. oktobra 2018. Školski odbor UCSD-a prihvatio je predloženi projekat buduće Osnovne škole #1 na lokaciji Olmsteda. Ovdje pročitajte cijeli članak i pregledajte fotografije.
 • Porodice Olmsteda su početkom oktobra primile pisma sa planom smještaja učenika a posebnim zahtjevima je odgovoreno uz saglasnost Distrikta.
 • Mi ćemo organizovati sastanak Mjesne zajednice za susjedstvo Olmsteda kako bismo obavijestili javnost o novostima/rokovima/očekivanjima u vezi sa izgradnjom objekata. Sastanak će se održati u biblioteci Osnovne škole Olmsted u srijedu, 12. decembra 2018. od 18:00 do 20:00.
 • Komitet za preseljenje zaposlenog osoblja (koji se sastoji od 14 članova) sastao se tri puta i nastaviće sa svojim radom kako bi utvrdio najbolji proces i rokove raspodjele zaposlenog osoblja tokom dvogodišnje faze izgradnje.
 • DLR podnosi gradskim vlastima zahtjev za uslovnu upotrebnu dozvolu; sastanak sa gradskim odborom za planiranje lokacije 5. novembra; sastanak za planiranje i zoniranje (fitnes centar) 26. novembra;  Sastanak sa gradskim odborom 4. decembra (fitnes centar); Sastanak za planiranje i zoniranje (osnovna škola #1) 10. decembra; Sastanak gradskog odbora (osnovna škola #1) 18. decembra.
 • Komitet za vizioniranje namještaja sastao se sa DLR Grupom 22. oktobra. Grupa će sagledati različite mogućnosti opremanja namještajem u Čikagu  ovog četvrtka 1. novembra (odlazak u 16:30) sa povratkom u subotu, 3. novembra (ukupno 10 polaznika turneje).  Učesnici turneje će imati priliku da posjete različite dobavljače namještaja, sve locirane u jednom skladištu, kako bi vidjeli, osjetili i iz prve ruke iskusili namještaj i opremu, a sve u svrhu odabira namještaja i opreme koji će u potpunosti udovoljiti potrebama učenika, nastavnog osoblja i porodica.
 • Uredi Porodičnih usluga Adventuretime (koji su trenutno smješteni u Osnovnoj školi Olmsted) započeće sa preseljenjem u nove unamljene prostorije početkom januara. Prostorije su u neposrednoj blizini sadašnjeg glavnog administrativnog ureda na prostorima Aurora Business Parka a koristiće se kao lokacija za  Adventuretime kao i za skladištenje opreme Olmsteda. Adventuretime će i dalje, do kraja školske godine, imati svoj ured za jednog predstavnika lociran u Osnovnoj školi Olmsted.
 • Trenutno se utvrđuje pristup preseljenja po fazama opreme iz Olmsteda u skladišni prostor. Napravljen je spisak sa sistemom oznaka kako bi se omogućio uvid nastavnicima Olmsteda u sadržaj pohranjene opreme/materijala.
 • Nastavlja se planiranje manifestacija u čast proslave tekovina i bogate istorije osnovnih škola Olmsted Elementary i Jensen Elementary.
 • Izgradnja počinje u ljeto 2019. (sljedeće ljeto) sa planiranim otvaranjem škole #1 u jesen 2021. (za 2021./2022. školsku godinu).