December 2018 Design and Construction Update

The District Facilities Leadership Team is working closely with our design (DLR Group) and construction (Stahl) partners. Below you’ll find an updated summary of actions that have been taking place for the UHS Fitness Center and Elementary School #1 (Olmsted site).

PROJECT UPDATES

UHS Fitness Center

 • Design/photos: UHS Fitness Center
 • Upcoming Dates:
  • December 10 Board of Directors Establish Bid Date and Public Hearing on the project
  • December 13 Bid documents issued
  • January 15 Bid opening
  • January 28 Board of Directors will approve Construction Contracts
 • Overview of space: The new space will feature an approximate 3,800 sq ft multi-purpose fitness area with flooring to support a host of activities such as yoga, cheer practice, and dance practice. Also featured will be an approximate 9,300 sq ft weight/fitness area that will accommodate free weight training, and speed and agility enhancement with a single lane of track and of turf. Approximately 4,900 sq ft will include circulation areas, lobby, new concessions, and new restrooms that support activities in the two existing gymnasiums. The Fitness Center will support general wellness of all UHS students as the spaces will be incorporated into the daily academic Physical Education (P.E.) program. Spaces may also support Urbandale Community Education Classes.
 • Construction will begin spring 2019 (April/May) with the fitness center scheduled to be completed spring 2020.

 

Elementary School #1 (Olmsted site)

 • Design/photos: Elementary School #1
 • Welcomed Olmsted neighbors to a Neighborhood Meeting on Wednesday, November 28. Provided updates regarding expectations for the construction process, timeline, etc.
 • Staff Relocation Committee shared the process and timeline for staff assignments during the 2-year construction phase via email with all staff prior to Thanksgiving. Mr. Mark Lane will be meeting with staff from Karen Acres, Olmsted, and Jensen throughout November and December to set expectations and provide answers to questions.
 • DLR continuing to submit required documentation to City of Urbandale: City Council meeting Dec 4 (fitness center); City Planning & Zoning (elementary #1) meeting Dec 10; City Council meeting (elementary #1) Dec 18.
 • Furniture Visioning Committee and DLR toured furniture options in Chicago on 11/01 through 11/03. Attendees had the chance to visit multiple furniture vendors, all in one warehouse location, to see, feel, and experience the furniture first-hand in order to ensure all classroom and building furniture will fully support all student, staff, and family needs. This Committee will provide a summary of findings and recommendations to the District Facilities Leadership Team.
 • Offices for Adventuretime Family Services (currently at Olmsted Elementary) will begin moving into the newly leased office space beginning this January. The space is adjacent to the current District Administration Office in the Aurora Business Park and will serve as the office location for Adventuretime as well as serve as storage for Olmsted materials. Adventuretime will continue to have several team members located at Olmsted Elementary throughout the rest of this school year. Payments will continue to be accepted at Olmsted throughout the rest of this school year.
 • Preschool Pre-registration will likely take place in January (the date/time is being confirmed). Preschool registrations will help determine facility and programming needs.
 • Continuing to develop a phased approach for moving materials from Olmsted to storage. A Checklist and Labeling System is being developed in order to provide guidance to Olmsted teachers for storage of content/materials.
 • Planning continues for activities and celebrations to honor the legacy and proud history of Olmsted Elementary.
 • Construction will begin summer 2019 (next summer) with elementary school #1 scheduled to open fall 2021 (for the 2021-22 school year).

Rukovodeći tim za izgradnju objekata u okrugu tijesno sarađuje sa našim partnerima za projektovanje (DLR Group) i izvođenje objekata (Stahl). U produžetku možete naći ažuriran pregled radova koji se odvijaju u UHS Fitnes centru i osnovnoj školi #1 (na lokaciji Olmsteda).

NOVOSTI O PROJEKTU

UHS Fitnes centar

 • Design/photos: UHS Fitness Center
 • Predstojeći datumi:
  • decembra Školski odbor usvaja datum natječaja i javne rasprave o projektu
  • decembra objavljuju se dokumenti za natječaj
  • januara Otvorenje natječaja
  • januara Školski odbor će odobriti ugovore o izgradnji
 • Pregled prostora: Novi prostor će obuhvatiti cca 3.800 kv stopa višenamjenske površine fitnes centra sa podnim površinama pogodnim za aktivnosti kao što su joga, vježbe navijačica i plesne vježbe. Također će obuhvatiti cca 9.300 kv stopa površine pogodne za treninge kao što su dizanje tegova, brzinske vježbe i povećanje fleksibilnosti sa jednom atletskom stazom od vještačke trave.  Približno 4.900 kv stopa će obuhvatiti prostor za komunikacije, lobi, nove kioske sa hranom te nove toalete za korisnike postojećih sala za fizičko.  Fitnes centar će biti podrška opštem zdravlju svih učenika UHS-a pošto će ovi prostori biti uklopljeni u svakodnevni program fizičkog obrazovanja (PE).  Prostor će također biti moguća podrška kursevima koji se održavaju u zajednici Urbandale.
 • Izgradnja će početi u proljeće 2019. (april/maj) sa planiranim otvorenjem fitnes centra u proljeće 2020.

Osnovna škola #1 (lokacija Olmsteda)

 • Design/photos: Elementary School #1
 • Učesnici sastanka za susjedstvo Olmsteda Mjesne zajednice koji je održan u srijedu, 28. novembra pružili su informacije vezane za očekivanja u vezi sa procesom izgradnje, rokovima izgradnje i sl.
 • Prije Dana zahvalnosti Komitet za preselenje zaposlenog osoblja putem e-maila obavijestio je sve zaposlene o procesu preseljenja osoblja kao i rokovima preseljenja koji će se odvijati u toku 2-godišnje faze izgradnje. Mark Lane sastaće se sa zaposlenim osobljem osnovnih škola Karen Acres, Olmsted i Jensen tokom novembra i decembra kako bi utvrdio očekivanja zaposlenih i dao odgovore na njihova pitanja.
 • DLR nastavlja da prikuplja potrebnu dokumentaciju za gradske vlasti Urbandalea: sastanak komiteta za planiranje i zoniranje 4. decembra (fitnes centar); sastanak komiteta za planiranje i zoniranje 10. decembra (osnovna škola #1); sastanak gradskog odbora 18. decembra (osnovna škola #1).
 • Komitet za vizioniranje namještaja sa DLR grupom je u Čikagu od 01.11. do 03.11. razgledao različite mogućnosti opremanja namještajem. Učesnici turneje  su imali priliku da posjete različite dobavljače namještaja, sve smještene u jednom skladištu, kako bi vidjeli, osjetili i iz prve ruke iskusili namještaj i opremu, a sve u svrhu odabira namještaja i opreme koja će u potpunosti udovoljiti potrebama učenika, nastavnog osoblja i porodica.  Ovaj komitet će napraviti izvještaj o svojim utiscima i dati preporuke Rukovodećem timu za izgradnju distrikta.
 • Uredi Porodičnih usluga Adventuretime (koji su trenutno smješteni u Osnovnoj školi Olmsted) započeće sa preseljenjem u nove unajmljene prostorije početkom januara. Prostorije su u neposrednoj blizini sadašnjeg glavnog administrativnog ureda u prostorima Aurora Business Parka a koristiće se kao lokacija za Adventuretime kao i za skladište opreme Olmsteda. Adventuretime će i dalje, do kraja školske godine, imati svoj ured za jednog predstavnika lociran u Osnovnoj školi Olmsted. Uplate će se do kraja ove školske godine moći obaviti u uredu Olmsteda.
 • Upis u predškolsko obdanište će se najvjerovatnije obaviti u januaru (tačan datum/vrijeme je u procesu odobrenja). Upis u predškolske ustanove pomoći će da se utvrde potrebe objekta i programiranja.
 • Nastavlja se sa razvojem pristupa preseljenja opreme iz Olmsteda u skladišni prostor po fazama. Napravljen je spisak sa sistemom oznaka kako bi se omogućio uvid nastavnicima Olmsteda u sadržaj pohranjene opreme/materijala.
 • Nastavlja se planiranje manifestacija u čast proslave tekovina i bogate istorije Osnovne škole Olmsted.
 • Izgradnja počinje u ljeto 2019. (sljedeće ljeto) sa planiranim otvaranjem škole #1 u jesen 2021. (za 2021/2022. školsku godinu).